Kontroll før pakking/levering


Finjustering etter robotsliping


Vi holder av miljøet

EDAB tar samfunnsansvar på alvor! For å kunne ha en mest mulig
miljøvennlig produksjon har vi gått gjennom alle ledd i vår virksomhet for å finne de mest miljøoptimale løsningene.

Vi er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001, og det betyr at vi kan håndtere viktige miljøutfordringer som utslipp, avfallshåndtering, energibruk og tilgang av naturressurser.
Vi har innovative løsninger på produksjonsutstyret som sparer energi.

Arbeidsmiljøet er viktig, og vi har et godt implementert HMS-system som gjør at våre medarbeidere ikke utsettes for unødig risiko eller belastning.

EDAB Industrilackering AB
Snickarvägen 1
S-673 32 Charlottenberg
Sverige
Tel: +46 (0) 571 - 206 95

EDAB Industrilakkering AS
Grenseveien 273
N-2230 Skotterud
Norge
Tlf: +47 62 83 21 90